wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

Arpa Flakes
(S-000)

Tanım

        Arpa’ın yüksek sıcaklıkla muamele edilmesi sonucunnda nişasta jelatinizsyonunu (nişastanın sindirilebilirliğini) arttırarak hayvanlardan en yüksek verimi elde edilmesi.

 

Avantajı

         Beside en çok kullanılan tahıl arpadır. Bunun nedeni arpa kabuğunun yeteri miktarda kavuz içermesidir. Bu durum, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranını olumlu etkilemekle birlikte şişme gibi sindirim bozukluklarının ortaya çıkmasını ve kesif yem besisinde görülen laminitisi (topal ayak) engellemektedir.

          Tahıl danelerinin fiziksel olarak hazırlanmaları çok önemlidir. Örneğin; arpa ve mısır danelerinin ezilmiş olanları, öğütülmüş olanlara tercih edilmelidir. Öğütülmüş hatta dikkatsizce ezilmiş daneler hızla fermantasyona uğrayarak hayvanda şişme meydana getirirler. Islatılarak yapılan ezmelerde ise stoklanmaları sırasında içerdikleri nemden dolayı küflenerek aflatoksin üretmekte, bu da hayvanların ve insanların sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Nem içeriği % 12 olduğunda bütün arpanın toplam besin madde sindirilebilirliği % 74 iken, arpa flakes’in % 80’dir

 

Faydaları

     Flakes üretimine elverişli tahıllar, dolgun ve besin değeri yüksek olmalıdır. Flakes teknolojisinin ülkede yaygınlaşması süt ve besi işletmelerinde karlılığı % 10-15 oranında arttıracaktır. Buna mukabil tahıl üreticileri üretim aşamasında kaliteyi yakalamak adına nitelikli girdiler kullanmak durumunda kalacaklardır. Bu da birim alandan alınan verimi ve ürün kalitesini arttıracaktır.

   Flakes ürünlerinin kullanıldığı rasyonları tüketen besi sığırlarının karkastaki yağ yüzdesinin düşmesinden dolayı tüketicilerin daha düşük kolestrollü kırmızı et tüketimleri söz konusudur. Böylelikle toplum sağlığında da belirgin bir iyileşme olacağı beklenmektedir.

 

Kullanımı

  • Kendi yemini yapan işletmelerde diğer hammadde ve yemler ile karıştırılarak kullanılır.
  •  
  • Et'i için beslenen hayvanlara ilave olarak verilebilir.
  •  
  • Süt hayvanları için kızgınlık ve döl tutmada başarı oranını artırır. yavaş çözülen nişasta rumende dengeyi sağlar. Yemin yanında ilave olarak veriniz.
  •  
  • Erken laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanların negatif enerji dengesini ortadan kaldırır. Bu dönemde 1 kg/günde ilave Arpa flakes verilmeli.
  •  
  • Otlayan, geniş mera alanında gezinen ve küçükbaş hayvanlar içerisinde özellikle kuzuların performans ve canlı ağırlık artışı için Arpa flakes veriniz.

 

Besin Değerleri

 

Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.

 

“Türkiye’de ilk flakes tesisini kurup üretimi yapan firmamız, kalitesi ve teknolojisi ile sektörün öncü olmuştur.”