wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

   Sığır Besi Bitirme Yemi
   (S-054)

   Tanım

    

           “Ödemiş Besi Bitirme’’ yemi, 350 kg ve üzerindeki sığırların kesimlerine kadar olan dönemdeki ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır.

    

   Özellikleri

   • Besi sığırları tarafından iştahla tüketilir.
   •  
   • Besi Bitirme Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
   •  
   • Böylece kısa sürede canlı ağırlık kazancı sağlar.
   •  
   • Daha fazla performans sağlaması için kaliteli kaba yemler ile birlikte kullanlılmalıdır.

    

   Besin Madde İçeriği

    

   Kullanımı

   • "Ödemiş Besi Bitirme" yemi, 350 kg canlı ağırlık ve üzerindeki erkek danalarda kullanılır.
   •  
   • Besinin son döneminde olan erkek danaların enerji ihtiyaçlarını karşılayarak yüksek randıman alınmasını sağlar.
   •  
   • Rasyonda kaba yem kesif yem oranı ile enerji protein dengeleri çok önemlidir.Asidoz yapmayacak kadar kaba yem (yonca, saman) verilmeli, ancak kaba yem kesif yem oranı % 15 - % 85 gibi tutulmalıdır.
   •  
   • Su ve yem tamamen serbest olmalıdır.
   •  
   • Bu dönemde verilen mısır, arpa ve buğday gibi dane yemlerin ezilerek verilmesi gerekmektedir.
   •  
   • Mısır Flakes ve Arpa Flakes gibi nişastası patlatılmış ve hayvanların faydalanabilirliği arttırılmış ürünlerin kullanımı daha sağlıklı ve performans açısından daha verimli olacaktır.
   •  
   • Gerekli olan vitamin ve minraller Ödemiş Besi Bitirme yeminde bulunmaktadır.
   •  
   • Su tüketiminin serbest olarak yapılması gerekmektedir. Bunun için yeterli suluk sayısı ve hayvanların suya ulaşımlarının kolay olması planlanmalıdır.

    

   Rasyon Örnekleri

   Hesaplanan rasyon; hostein ırkı erkek hayvanların, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

    

   Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.