wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

   Sığır Besi Büyütme Yemi
   (S-050)

   Tanım

    

             “Besi Büyütme Yemi”, 150 – 300 kg canlı ağırlığa sahip besi danalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

    

   Özellikleri

   • By-pass protein gibi hayvan tarafından yararlanabilirliği fazla besin maddelerini içerir.
   •  
   • Kültür ırkı sığırların gereksinim duyduğu yüksek besin madde ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yemdir.
   •  
   • Kısa sürede ve yüksek oranda canlı ağırlık artışı sağlamaktadır.
   •  
   • Hoş kokusu ve tadı ile hayvan tarafından iştahla tüketilir.
   •  
   • Serbest ya da karma yem (TMR) ile beslemede kullanılır.

    

   Besin Madde İçeriği

    

   Kullanımı

   • "Ödemiş Besi Büyütme" yemi, 150 – 300 kg canlı ağırlığındaki erkek danalarda kullanılır.
   •  
   • Besi büyütme yemi, kaliteli kaba yemlerle birlikte kullanıldığında en iyi performansı verir.
   •  
   • Ödemiş besi büyütme yemi, karkas kalitesi ve randımanı üzerine olumlu etki yapmaktadır.
   •  
   • Rasyonda kaba yem kesif yem oranı ile enerji protein dengeleri çok önemlidir. Asidoz yapmayacak kadar kaba yem (yonca, saman) verilmeli, ancak kaba yem kesif yem oranı % 15 - %85 gibi tutulmalıdır.
   •  
   • Bu dönemde verilen mısır, arpa ve buğday gibi dane yemlerin ezilerek verilmesi gerekmektedir.
   •  
   • Mısır Flakes ve Arpa Flakes gibi nişastası patlatılmış ve hayvanların faydalanabilriliği arttırılmış ürünlerin kullanımı daha sağlıklı ve performans açısından daha verimli olacaktır.
   •  
   • Su tüketiminin serbest olarak yapılması gerekmektedir. Bunun için yeterli suluk sayısı ve hayvanların suya ulaşımlarının kolay olması planlanmalıdır.

    

   Rasyon Örnekleri

   Hesaplanan rasyon;  hostein ırkı erkek hayvanların, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

    

   Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.