wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

    Sığır Konsantre Yemi
    (S-049)

    Tanım

     

           “Sığır Süt Konsantre Yemi”, Laktasyon dönemindeki ineklerin, süt verim dönemlerine uygun T.M.R. lar kolayca ayarlanabilir. Bu yem içerisindeki vitamin, mineraller ayrıca kasiyum ve fosfor oranı günlük beslenen sığırlar için dengeli bir şekilde ayarlanmıştır.

    Özellikleri

    • T.M.R. yapımında kullanılan tahıllar ile beraber dengeli rasyon oluşturur ve işletmenin maliyetini azaltır.
    •  
    • Yüksek sindirimi ile içeriğinden en iyi şekilde yararlanım sağlar.
    •  
    • Süt verimini, süt yağı ve proteininde bir düşüş meydana getirmeden hayvanın genetik kapasitesine ulaştırır.
    •  
    • İçerdiği by-pass protein ile döl tutmada başarı oranını artırır.
    •  
    • İçerisindeki organik minerallerle hayvanın hastalıklara karşı direncini artırır, tırnak ve meme sağlığını korumaya yardımcı olur.
    •  
    • İçerdiği sığırlara özel canlı maya ile rumen PH’sını düzenleyerek kaba ve kesif  yemlerden yararlanmayı arttırır.
    •  
    • Stoklamada fazla yer kaplamaz.

     

    Besin Madde İçeriği

     

    Kullanımı

    • “Sığır Süt Konsantre Yemi”’nin, sığırın yaşama payını karşıladıktan sonra 4,5 litre süt için 1 kg oranında, kaba yemlerle birlikte karıştırılarak ve günde en az üç öğün şeklinde verilmesi uygundur.
    •  
    • Gebeliğin son üç haftasında, gebe sığırların işkembelerindeki mikroorganizmaların süt yemine adaptasyonunu sağlamak amacıyla, gebe yemleriyle karıştırılarak verilmesi önerilir. Böylece, hayvanın bağışıklık sisteminin güçlenecek, metabolik problemlerinin azalması ve döl veriminin artması sağlanacaktır.
    •  
    • Sığır Süt Konsantre Yem’in kullanımına dikkat edilmelidir. İçerisindeki yüksek protein ve mineral oranı ile günlük kullanımlarına dikkat edilmeli, “Ödemiş Mısır Flakes” ile beraber kullanımlarında enerji - protein dengesi sağlanmış olacaktır.
    •                                        
    • Bol miktarda pamuk küspesi ve 5–6 kg’ın üzerinde bira posası içeren rasyonlar için de kullanımına dikkat ediniz. Proteice yüksek kaba yemlerle beslemelerde mutlaka “Ödemiş Flakes” ürünlerle desteklenmelidir.
    •  
    • Kaliteli kaba yem ve dengeli bir rasyonla kullanımı tavsiye edilir.

     

    Rasyon Örnekleri

    Hesaplanan rasyon; 575 Kg Canlı Ağırlıkta hostein ırkı süt ineğinin, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

     

    Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.