wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

    İlk 100 Gün
    (S-038)

    Tanım

          “İlk 100 Gün" yemi, yüksek süt verimine sahip ineklerinin doğum-doğumu takip eden ilk 4 ay arasındaki önemli dönemde ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

      Süt ineklerinin doğum ile süt vermeye başladığı ve süt veriminin zirveye çıktığı pik noktasını da içine alan ilk dört ay boyunca enerji ihyiyaçları oldukça fazladır ve hayvanın gereksinimin karşılanması gerekir. Laktasyonun ilk döneminde oluşabilecek enerji açığı nedeniyle, hayvan süt üretiminde ve diğer yaşam fonksiyonlarında kullandığı vücut yağlarını yakmaya başlar ve bu durumda canlı ağırlığının yaklaşık %10-20'sini kaybeder. Bununla birlikte geç kızgınlıklar hatta döl tutmama problemleri ortaya çıkabilir.

           Hayvan besleme uzmanları uzun yıllardan beri laktasyon döneminin başındaki bu enerji açığını kapatmanın yollarını aramaktadır. Bununla birlikte laktasyon başında hayvanın yiyebileceği yemin hacmi, hayvanın anatomik ve fizyolojik yapısına bağlıdır. Verilebilen kuru madde miktarının sınırlı olması nedeniyle, enerji açığının geleneksel yemlerle kapanması zordur. Enerji alımını arttırmak amacı ile yemdeki tahıl miktarı arttırıldığında, sütün yağ yüzdesi düşmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar by-pass yağlara yönelmiştir. Bilindiği gibi, yağların enerji konsantrasyonu yüksektir ve aynı ağırlıktaki tahıllara kıyasla yaklaşık 2.5 kez daha fazla enerji içermektedir.

           Laktasyon başında verilen yemlere yağ katmak sureti ile rasyonun enerji konsantrasyonu, dolayısı ile hayvanın aldığı enerji miktarı artırılabilir. Ödemiş “İlk 100 Gün” yemi, içerdiği by-pass yağ ve by-pass proteinler ile yüksek verimli süt ineklerde önemli bir enerji ve protein kaynağı, besin madde yoğunluğu nedeni ile de hayvanların zamanında gebe kalmalarını sağlayan özel bir yemdir.

     

    Özellikleri

    • Süt veriminin en yüksek olduğu laktasyonun ilk döneminde gereksinim duyulan enerji ihtiyacını karşılar.
    •  
    • Fazla kilo kaybını önler.
    •  
    • Süt verimini en üst seviye taşır ve bu seviyesini korur.
    •  
    • Süt yağını, proteinini arttırır.
    •  
    • Vücut kondisyonunu iyileştirir.
    •  
    • Zamanında kızgınlık göstermesini sağlar ve dolayısıyla döl verimini artırır.
    •  
    • Yüksek sindirimi ile en iyi şekilde yararlanım sağlar.
    •  
    • Karaciger işlev bozukluklarını önler.
    •  
    • Laktasyondaki ineklerin optimum üreme islevini desteklemek üzere dogru protein, vitamin ve mineral dengesi sağlar.
    •  
    • Buzağılamadan sonra ve laktasyonun başında ineğin kilo kaybının ve bu dönemde ketozise yakalanma riskinin azalmasını sağlar.
    •  
    • İçerisindeki organik minerallerle hastalıklara karşı direncini artırır, tırnak ve meme sağlığını korur.
    •  
    • İçeriğindeki sığırlara özel canlı maya ile kaba ve kesif yemlerden yaralanımı artırır ve rumen PH’sını düzenler.

     

    Besin Madde İçeriği

     

    Kullanımı

    • Hayvanın yeme adaptasyonu için doğumdan 3 hafta önce verilmeye başlanması önerilir. Bu dönemde Ödemiş “Gebe Sığır Yemi” ile yarı yarıya karıştırılarak günde üç öğün şeklinde kullanılmalıdır. 100 kg canlı ağırlık için gebeliğin son 3 haftasında 0.5 kg “İlk 100 Gün” yemi, 0.5 kg “Gebe Sığır Yemi”, doğumla birlikte 100. veya 120. güne kadar ise sadece “İlk 100 Gün” yemi verilmesi tavsiye edilir.
    •  
    • Laktasyon başlangıcında süt veriminin yüksek olması ve özellikle sıcak iklim ya da havalarda hayvanların strese girmesi yenen yem miktarını azaltır. Buna karşılık, hayvanın normal vücut fonksiyonlarını devam ettirmek için ihtiyacı olan enerji miktarı artar. Sonuçta, yem ile alınan enerji hayvanın ihtiyacını karşılayamaz olur ve hayvan vücüt depolarındaki yağı yakmaya başlar. Ödemiş “İlk 100 Gün” yemi yaz asidoz sendrumunu yaşatmadan ve diğer yemlere göre daha az miktarda kullanılarak yüksek verimli ineklerin besin madde ihtiyacını kolaylıkla karşılamaktadır.
    •  
    • Kaliteli kaba yem ile birlikte dengeli bir rasyon içinde verilmelidir.

     

    Rasyon Örnekleri

    Hesaplanan rasyon; 575 Kg Canlı Ağırlıkta hostein ırkı süt ineğinin, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

     

    Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.