wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

    Sığır Süt 20 Yemi
    (S-034)

    Tanım

     

              “Sığır Süt 20 Yemi”, laktasyondaki yüksek süt verimine sahip ineklerin gereksinim duydukları besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır. Özellikle mısır silajının yoğun olarak kullanıldığı bölgelerin hayvanları için, mısır silajının protein, mineral madde ve D vitamini bakımından açığını kapatan Sığır Süt 21 Yemi gibi ideal bir süt yemidir.

    Özellikleri

    • “Sığır Süt 20 Yemi” içeriği ve fiziksel görünüşü ile hayvan tarafından en iyi şekilde değerlendirilir.
    •  
    • Yüksek sindirimi ile içeriğinden en iyi şekilde yararlanım sağlar.
    •  
    • Süt verimini, süt yağı ve proteininde bir düşüş meydana getirmeden hayvanın genetik kapasitesine ulaştırır.
    •  
    • İçerdiği by-pass protein ile döl tutmada başarı oranını artırır.
    •  
    • İçerisindeki organik minerallerle hayvanın hastalıklara karşı direncini artırır, tırnak ve meme sağlığını korumaya yardımcı olur.
    •  
    • İçerdiği sığırlara özel canlı maya ile rumen PH’sını düzenleyerek kaba ve kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.

     

    Besin Madde İçeriği

     

    Kullanımı

    • Süt ineğinin yaşama payı ihtiyacı hariç, 1 litre süt üretimi için 0,45 kg “Sığır Süt 20 Yemi” yeterlidir. Yemin kaba yemlerle birlikte karıştırılarak ve günde en az üç öğün şeklinde verilmesi uygundur.
    •  
    • Gebeliğin son üç haftasında, gebe sığırların işkembelerindeki mikroorganizmaların süt yemine adaptasyonunu sağlamak amacıyla, gebe yemleriyle karıştırılarak verilmesi önerilir. Böylece, hayvanın bağışıklık sisteminin güçlenecek, metabolik problemlerinin azalması ve döl veriminin artması sağlanacaktır.
    •  
    • Hasıl silajı ile birlikte “Sığır Süt 20 Yemi ” kullanımına dikkat edilmelidir. Hasıl silajı, mısır silajına oranla fazla miktarda protein içermektedir ve bu durum hayvanlarda protein birikimine neden olabilir. Döl verimi, ayak ve meme problemleri gibi metabolik rahatsızlıklarla daha sık karşılaşılabilir. Yukarıdaki bahsi geçen kaba yemlere uygun “Sığır Süt 18 Enerji Yemi” kulanılması uygundur. Eğer Sığır süt 20 yemi kullanılacak ise yem miktarı 3 kg kadar azaltılmalı ve bu fark “Ödemiş Mısır Flakes” ile desteklenmelidir böylece rasyon dengesi sağlanmış olacaktır.
    •  
    • Kaliteli kaba yem ve dengeli bir rasyonla kullanımı tavsiye edilir.
    •  
    • Hayvan besleme ve sürü yönetimi ile ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.

     

    Rasyon Örnekleri

    Hesaplanan rasyon; 575 Kg Canlı Ağırlıkta hostein ırkı süt ineğinin, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

     

    Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.