wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

    Sığır Süt 18 Enerji Yemi
    (S-032)

     

    Tanım

     

             “Sığır Süt 18 Enerji Yemi”, laktasyon dönemindeki ineklerinin gereksinim duydukları besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır.

    Özellikleri

    •  “Ödemiş Sığır Süt 18 Enerji Yemi” deki enerji kaynağı by-pass yağ ile desteklenmiştir. by-pass yağın yüksek sindirimi ile hayvanın gereksinim duyduğu enerji ihtiyacını karşılar.
    •  
    • Yüksek sindirimi ile en iyi şekilde yararlanım sağlar.
    •  
    • Süt yağı ve proteininde bir düşüş meydana getirmeden, süt verimini hayvanın genetik kapasitesine ulaştırır.
    •  
    • İçerisindeki organik minerallerle sıgırın hastalıklara karşı direncini artırır.
    •  
    • İçerdiği by-pass protein döl tutmada başarı oranını artırır.
    •  
    • İçerisinde, günlük öğünlerde verilen kaba ve kesif yemlerin yaralanımı artırıcı ve rumen PH’sını düzenleyici sığırlara özel canlı maya vardır.
    •  
    • Özellikle, kesif yemin dışında kullanılan hammaddeler ve/veya kaba yemler protein         bakımından zengin ve/veya enerjice düşükse, “Sığır Süt 18 Enerji Yemi” ile yapılacak  dengeli bir karışım (TMR) ile gerekli ihtiyaç karşılanır.

     

    Besin Madde İçeriği

     

    Kullanımı

    • “Sığır Süt 18 Enerji Yemi”’nin sığırın yaşama payını karşıladıktan sonra 2,5 litre süt için 1 kg oranında, kaba yemlerle karıştırılarak ve günde en az üç öğün şeklinde verilmesi tavsiye edilir.
    •  
    • Yüksek proteinli kaba yemlerle ve yüksek protein içeren küspelerle kullanımı uygundur.
    •  
    • Gebeliğin son üç haftalık döneminde gebe sığırların süt yemine adaptasyonu sağlamak amacıyla “Gebe Sığır Yemi”’yle birlikte verilebilir. Böylece, hayvanın bağışıklık sistemi güçlenir, metabolik problemleri azalır ve döl verimi artar.
    •  
    •  Kaliteli kaba yemlerle birlikte dengeli bir rasyon içinde verilmesine özen gösterilmelidir.
    •  
    • Süt sığırlarında yüksek süt ve döl verimi alınabilmesi ve beslenmeye bağlı bozuklukların oluşmaması için dengeli bir besleme şarttır. Günlük öğünde verilen 4 kg’ın üzerinde yonca, hasıl silajı, yeşil olarak yedirilen karamba otu ve benzeri yeşil otlar hayvan vücudunda gereğinden fazla protein birikimine neden olmaktadır. Dolayısıyla yüksek proteinli süt yemleri ile bu kaba yemlerin kullanımı uygun değildir. Hayvanın vücudunda aşırı protein birikimi sonucunda döl verimi ve ayak problemleri gibi metabolik rahatsızlıklar doğabilir. “Sığır Süt 18 Enerji Yemi” ile birlikte yukarda bahsedilen yüksek protein içeren kaba yemlerin kullanımı ise mümkündür. Böylelikle, hayvanlarda enerji protein dengesi sağlanarak süt ve döl verimi artırılır.

     

    Rasyon Örnekleri

    Hesaplanan rasyon; 575 Kg Canlı Ağırlıkta hostein ırkı süt ineğinin, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

     

    Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.