wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

    Sığır Süt 18 Yemi
    (S-030)

    Tanım

     

                “Sığır Süt 18 Yemi”, orta süt verimine sahip sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Kaliteli kaba yem kaynakları ve nitelikli yan ürünler ile birlikte kullanıldığında düşük maliyetle yüksek performans sağlar.

    Özellikleri

    • Yüksek sindirimi ile içeriğinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar.
    •  
    • Süt verimini, süt yağı ve proteininde bir düşüş meydana getirmeden hayvanın genetik kapasitesine ulaştırır.
    •  
    • Süt sığırlarının gereksinim duyduğu vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
    •  
    • Lezzetli ve iştah açıcıdır.

     

    Besin Madde İçeriği

     

    Kullanımı

    • “Sığır Süt 18 Yemi”, sığırın yaşama payını karşıladıktan sonra, 2,0 litre süt için 1 kg oranında, kaba yemlerle birlikte karıştırılarak ve günde en az üç öğün şeklinde verilmesi uygundur.
    •  
    • Şayet laktasyon döneminde kullanılacaksa, gebeliğin son üç haftasında, gebe sığırların işkembelerindeki mikroorganizmaların süt yemine adaptasyonunu sağlamak amacıyla, gebe yemleriyle karıştırılarak verilmesi önerilir. Böylece, hayvanın bağışıklık sisteminin güçlenecek, metabolik problemlerinin azalması ve döl veriminin artması sağlanacaktır.
    •  
    • Kaliteli kaba yem ve nitelikli yan ürünlerle  birlikte kullanımı tavsiye edilir.
    •  
    • Yüksek süt verimi kapasitesine sahip olan ve laktasyonun başlangıcında bulunan sığırların rasyonlarında kullanımı uygun değildir.
    •  
    • Orta laktasyon döneminde bulunan ve süt verimi orta düzeyde olan süt sığırlarının rasyonlarında kullanımı son derece uygundur.

     

    Rasyon Örnekleri

    Hesaplanan rasyon; 575 Kg Canlı Ağırlıkta hostein ırkı süt ineğinin, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

     

    Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.