wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

    Kuru Dönem Yemi
    (S-022)

    Tanım

     

           “Kuru Dönem Yemi" gebe inek ve düvelerin, gebeliğinin 7. - 9. aylarında içinde bulunduğu kuru döneminde, ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılamak için hazırlanmıştır.

     

    Özellikleri

    • Gebe hayvanın kuru dönemdeki ihtiyaç duyduğu besin maddelerini karşılar.
    •  
    • Yüksek sindirimi ile en iyi şekilde yararlanım sağlar.
    •  
    • İçerisindeki organik minerallerle; sığırın doğum sonrasındaki oluşabilecek ayak problemlerini giderir ve hastalıklara karşı direncini artırmaktadır.
    •  
    • İçerisinde canlı maya ile rumeni laktasyona hazırlar. Ayrıca yem geçişlerini kolay ve sorunsuz bir şekilde sağlar.
    •  
    • Aşırı yağlanmayı engeller.
    •  
    • Ketozis hastalığının görülme riskini azaltır.
    •  
    • Doğum felci riskini azaltır.
    •  
    • Ana karnındaki buzağının sağlıklı gelişimini sağlar.
    •  
    • Doğum sonrasında eş (son)’in atılmasını kolaylaştırır.
    •  
    • Gebe hayvanın, doğumdan sonraki süt salınımı için meme ve vücut kondüsyonunu iyi bir şekilde hazırlar ve süt verimini en üst seviyeye taşır.
    •  
    • Doğumdan sonra kızgınlık döneminde yumurtanın olgunlaşmasını (hazırlar) ve döltutma oranını artırır.
    •  
    • İçerisindeki organik mineraller, vitaminler ve canlı maya ile doğum sonrasında süt ineğini laktasyona hazırlar.
    •  
    • Kaliteli kaba yem ile birlikte dengeli bir rasyon içinde verilmelidir.

     

    Besin Madde İçeriği

     

    Kullanımı

    • Kuru döneme geçmeden 3 hafta önce, süt yemleri ile bir miktar karıştırılmalı, böylece hayvanların yeme alışması sağlanmalı ve kuru dönem boyunca verilmelidır.
    •  
    • Gebeliğin son üç haftasında ise gebe sığırların işkembelerindeki mikroorganizmaların süt yemine adaptasyonunu sağlamak amacıyla, erken laktasyon süt yemi (“Süt 21”,“Süt 20” veya "Müsli Süt" yemlerinden biri) ile karıştırılarak verilmesi önerilir. Böylece, hayvanın bağışıklık sisteminin güçlenecek, metabolik problemlerinin azalması ve döl veriminin artması sağlanacaktır.
    •  
    • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kritik üç dönem vardır ve bunlardan biri de kuru dönemdir. Kuru dönem beslemesi, yeni salgı hücrelerinin sentezi, meme dokusunun ve vücut rezervlerini yenilenmesi için yapılmaktadır. Ayrıca, buzağının doğum ağırlığını, ineğin laktasyon dönemini ve optimum süt verimini etkilemektedir. Başarılı bir besleme ancak dengeli rasyonlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle laktasyonun son döneminde süt sığırlarının kondisyonlarının düzenli takip edilmesi ve buna göre bir besleme programının yapılması gerekir. Vücut kondüsyon skoru kuru dönem başlangıcında 3-3,5; sonunda ise 3,5- 4 arasında hedeflenmelidir.
    •  
    • Kuru dönem beslenmesinde sadece kaba yem kullanımı anyon-katyon dengesini bozmaktadır. Bozulan bu dengeyle birlikte, hayvanlarda gözlenen aşırı yağlanma, doğum sonrasında son atmama, doğum felci, rahim iltahaplanması, mastitis (meme ağrısı), abomasum deplasmanı (işkembenin yer değiştirmesi), laminitis (ayak hastalığı) gibi metabolik hastalıklar oluşabilmektedir. Yukarıdaki bahsi geçen rahatsızlıkların oluşmaması için iyi hazırlanmış  “Gebe Sığır Yemi” kullanılmalıdır.
    •  
    • Kuru döneme ayrılan hayvanlar mutlaka sürüdeki sağmallardan ayrı bir yerde bakılmalıdır. Bu şekilde herhangi bir darbe ve aşırı sulu yem kullanımına bağlı oluşabilecek yavru atma ya da erken doğumlara engel olunabilir.
    •  
    • Kuru dönemde bulunan hayvanların besin madde ihtiyaçları sağmal ineklere göre çok farklıdır. Gebelik nedeniyle işkembe kapasitesi azalan hayvanlarda aşırı su içeren yemleri tüketmeleri sonucunda besin madde eksikliği gözlemlenebilir. Kuru dönem beslemesinde başarıya ulaşabilmek için mutlaka içeriğinde Ödemiş “Gebe Sığır Yemi” bulunan rasyonların kullanılması önerilir.
    •  
    • Kuru dönem beslemesinde kullanılacak kaba yemler aşırı sulu, küflü ve kızışmış olmamalıdır. Bu malzemelerin hayvan tarafından tüketilmesi halinde yavru atmalar gözlenebilir.
    •  
    • Yonca gibi kalsiyum içeriği yüksek yemler, kalsiyum fosfor dengesini bozup metabolik rahatsızlıklara neden olabileceğinden, kuru dönemde kullanımları sınırlandırılmalıdır.
    •  
    • Kuru dönemde bulunan hayvanların önünde de her zaman içebilecekleri şekilde temiz su bulundurulmalıdır.

     

    Rasyon Örnekleri

    Hesaplanan rasyon; 650 Kg Canlı Ağırlıkta hostein ırkı süt ineğinin, normal hava koşulları ve ahır ortamında verilmiştir.

    Hayvan besleme ve sürü yönetimi ilgili uzmanlarımızdan bilgi almanız önerilir.